HomeEstate planningWat moet ik regelen voor het geval ik wilsombek...

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is eigenlijk een document dat wordt opgemaakt als een (notariële) volmacht waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen. Dit kan zijn bij een langdurig verblijf in het buitenland, een langdurige ziekenhuisbezoek (door Corona), dementie, alzheimer et cetera.

De vraag is dan wie er namens jou kan optreden. Waarin we dan ook nog onderscheid maken tussen privé en zakelijk. Wie kent jouw wensen?  Wie neemt namens jou alle zaken waar en wie is beslissingsbevoegd binnen je bedrijf? Wie weet welke huisarts je hebt en wie kent jouw wachtwoorden?

Feitelijk twee situaties

Bij het opstellen van een levenstestament spelen eigenlijk twee situaties:

Ten eerste het contact met jouw vertrouwenspersoon over jouw wensen. Dit is eigenlijk de meest belangrijke vraag om te beantwoorden. Dit kunnen ook verschillende personen zijn voor verschillende situaties. Tevens hoeft het ook niet één persoon te zijn, maar kun je bijvoorbeeld ook jouw partner en kind(eren) aanwijzen met verschillende bevoegdheden.

Ten tweede moet de vraag beantwoord worden wanneer je dit wilt laten ingaan. Direct na het ondertekenen bij de notaris? Of moet een dokter jouw geestelijke en fysieke gezondheid vaststellen alvorens de bevoegdheden voor de gemachtigde(n) ingaan?  Zaken om goed over na te denken en met name ook nadenken hoe je e.e.a. praktisch wilt invullen.

Ik help je graag om hier helderheid in te verschaffen.

Andere veelgestelde vragen

Wil je ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2024 LS personal finance