HomeVermogensadvies

Vermogensadvies

Onderstaand tref je wat voorbeelden aan waar wij je mee van dienst kunnen zijn. Vaak kunnen wij deze zaken zelfstandig uitvoeren in combinatie met specialisten uit ons netwerk. Het kan zijn dat het de actiepunten zijn die voortkomen uit het door ons eerder opgemaakte financiële plan, maar het kan ook zijn dat je een vraag wilt voorleggen en wij je begeleiden naar de juiste personen en/of partijen in de markt.
Wij zouden willen zeggen: 'Leg je vraag aan ons voor. In de meeste gevallen kunnen wij je helpen met een antwoord'. 

Wanneer je hulp c.q. begeleiding nodig hebt op het gebied van:

  • het verkrijgen van een particuliere of zakelijke financiering bij een financiële instelling
  • vermogen (privé in box 3 en/of zakelijk in box 2) onderbrengen bij een financiële (beleggings)instelling 
  • het opbouwen van aanvullend 'pensioen' als ondernemer of particulier in een opbouwende oudedagslijfrente (box 1)
  • het oversluiten van een oudedagslijfrente (box 1) naar een financiële (beleggings)instelling
  • het afstorten van een oudedagsvoorziening (box 1)van de balans van je onderneming richting een financiële (beleggings)instelling
  • akten laten aanpassen of opmaken bij een notaris
  • het oversluiten, wijzigen en/of continueren van een polis c.q. verzekering via een intermediair naar OAKK vermogensbeheer

dan kun je ons inschakelen tegen ons vaste uurtarief van € 190 exclusief btw (tarief 2024) voor de door ons verrichtte werkzaamheden.

Let op: de vermogensbeherekosten voor vermogen wat belegd wordt in box 1 ten behoeve van een oudedagslijfrente of een stamrechtverplichting is niet btw-plichtig. Dit geldt wel voor box 3 (privé vermogen) of box 2 vermogen (zakelijk vermogen).

Financieringsvraagstukken privé en zakelijk

Veel van de door ons gemaakte financiële plannen kunnen of worden gebruikt voor financieringsaanvragen. Dit kunnen zowel zakelijke - als privé financieringen zijn. Dit geldt voor (oud)ondernemers zowel voor een privé financiering als voor een zakelijke financiering in holding en/of werkmaatschappij. Het betreft hier de complexe casussen waarbij een klant niet direct wordt geaccepteerd bij een financiële instelling, aangezien er sprake is van maatwerk c.q. complexe situatie. Je kunt dan denken aan het oversluiten van een financiering waarbij er te weinig levenslang pensioeninkomen is, wanneer er net sprake is geweest van een herstructurering of van tegenvallende jaarcijfers door Covid-19. In dit soort gevallen is er sprake van een wat wij noemen 'explain'-situatie.

Voor ondernemers in privé geldt dat banken of andere financiële instellingen vaak met de drie laatste jaarrekeningen werken en aan de hand daarvan een inkomen vaststellen. Zij werken niet met wat wij noemen een ‘forward' planning en hebben dus geen inzicht in een integraal beeld van jouw privé positie en wat de financiële consequenties zijn van deze nieuwe financiering. Onze ervaring is dat een financieel plan heel goed kan werken als onderdeel voor de financiële situatie waarbij we de 2 scenario’s van voor en na de financiering laten zien en zo inzicht verschaffen in je financiële toekomst. Het is heel belangrijk om op voorhand te weten waar je 'ja' tegen gaat zeggen. Niet alleen voor de bank maar meer nog voor jezelf.

Voor wat betreft een wat lastiger particuliere financiering geldt dat dit als ondersteuning kan dienen. In sommige gevallen hebben wij e.e.a. ook mondeling toegelicht bij de financiële instelling c.q. intermediair. Voor de duidelijkheid: dit plan zorgt er niet voor dat er verder geen advieskosten betaald hoeven te worden bij de hypotheekverstrekker. Het kan dienen als extra input bij het voor elkaar krijgen van de financiering.

Beleggingsinstelling

Jouw financiële plan kan ook bij uitstek gebruikt worden voor het maken van een beleggingsvoorstel of voor de jaarlijkse bespreking met de bank of vermogensbeheerder. Het geeft een heel duidelijk beeld van de ontwikkeling van je vermogen, het maximale risico wat je kunt nemen en de eventuele opnames die verricht moeten worden als aanvulling op jouw inkomen vanuit privé of bv. Met elkaar komen we dan ook tot de beste oplossing voor je inkomens- en vermogenspositie en het bevordert de samenwerking met de bank of vermogensbeheerder.

Vermogensbeheer

LS personal finance werkt zelf rechtstreeks samen met OAKK Vermogensbeheer als vermogensbeheerder en kan hierin ook zelf de portefeuille voor je inrichten. Tevens kunnen wij lijfrente- en kapitaalverzekeringen oversluiten, kunnen we het kapitaal afstorten van jouw onderneming in het kader van de Fiscale Oudedags Reserve (FOR), de Oude Dags Voorziening (ODV) of het Pensioen in Eigen Beheer (PEB). 

Let op: het beleggingsbeleid vindt professioneel plaats via het beleggingshuis Dimensional. LS personal finance is alleen beheerder van de rekening, stelt het risicoprofiel vast en het maximaal te beleggen vermogen en voert de jaarlijkse gesprekken met je over de voortgang van je beleggingsportefeuille als onderdeel van jouw financiële plan. 

Daarnaast hebben we onze vaste contactpersonen bij de verschillende grootbanken als vermogensbeheerders als Valuedge, Ten Cate, Insinger Gilissen, Index People, Ambassador Vermogensbeheer etc. en partijen in vastgoed zoals bijvoorbeeld Meerdervoort. 

Intermediair

Als laatste worden onze plannen ook gebruikt door het intermediair bij het bepalen van de hoogtes en vorm van bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, om een bepaald bedrag vast te stellen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of voor het afsluiten van een woonhuis- of verhuurhypotheek. Samen met het intermediair of soms via Independer kunnen we heel gericht op zoek gaan naar de beste en goedkoopste oplossing voor jou die past binnen jouw financiële plan c.q. financiële toekomst.

Voor wat betreft intermediairs en financieringsspcialisten werken wij met lokale partijen uit ons netwerk zoals o.a. MKB Finanz en A&S Financieel Adviseurs B.V. uit Hilversum.

Hulp nodig bij de uitvoering?

Wil je ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2024 LS personal finance