HomeWerkwijze

Werkwijze

Vrijblijvend intakegesprek

We starten met een gratis intake van maximaal 1 uur. In dit gesprek staat kennismaking, vertrouwen en het in kaart brengen van persoonlijke en zakelijke wensen en doelstellingen centraal. Zie dit als een financiële APK. In de meeste gevallen haal ik direct uit dit gesprek een aantal zaken voor je waar ik financieel en/of fiscaal voordeel voor je kan behalen.

Aan de hand van dit gesprek bepalen we je/jullie adviesbehoefte. Hieruit volgt een indicatie van de kosten in de vorm van een offerte. Het is voor mij heel belangrijk dat we open en transparant met elkaar aan de slag gaan. Om die reden vind ik het dan ook altijd heel belangrijk dat je eventuele partner er bij aanwezig is. Ten slotte gaat het jullie beiden aan. Indien akkoord zullen deze afspraken in een opdrachtbevestiging aan jou/jullie worden bevestigd. Daarnaast zal ik aangeven welke gegevens ik van je/jullie nodig heb.

Bespreking 

Wanneer ik de eerste opzet van jullie plan klaar heb nodig ik jou en je partner graag uit voor een (eerste) bespreking. Dit kan overigens zowel bij jullie als bij mij op kantoor plaatsvinden. Wat jullie het prettigste vinden.

Samen gaan we interactief aan de slag en laat ik jullie mijn bevindingen zien. Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen kan ik dan ook meteen verwerken. Tevens geeft dit inzicht en kennis over jullie financiële situatie.

Wanneer jullie aangeven dat de uitkomst van het plan is waar jullie je prettig bij voelen dan pas ga ik jullie financiële plan definitief opstellen en bevestigen in een rapport. Dit financiële plan ontvangen jullie zowel per post als per mail.

Financieel plan

Het is heel belangrijk om zowel de zakelijke- als de privé adviesbehoeftes samen te brengen in één plan. Alleen dan is het mogelijk om een toekomstgericht plan van aanpak te schrijven waar beide partners zich in kunnen vinden en waarbij alles fiscaal en juridisch goed in kaart is gebracht en risico’s worden afgedekt.

Om dit te realiseren werk ik graag nauw samen met je accountant/belastingadviseur, je bank c.q. vermogensbeheerder en alle andere betrokken partijen als notaris, familierecht advocaat,  mediator, intermediair, financiële geldverstrekkers etc. Ik werk volgens de richtlijnen van de AVG (privacywetgeving).

Hieruit volgt voor jullie dus een concreet actieplan waarbij meteen duidelijk is wat er nog moet gebeuren, wie hiervoor verantwoordelijk is en per wanneer het geregeld moet zijn. Samen zal ik met jou/jullie de regie bewaken en zo nodig een ‘kalender’ opstellen van alle benodigde acties voor nu en in de toekomst.

Privacy

Bescherming van jouw persoonlijke dossier vindt natuurlijk plaats. Deze wordt volgens de richtlijnen van de AVG opgeslagen en beschermd. Alles blijft tussen ons en zal niet gebruikt worden richting derden zonder jouw toestemming. Zoals reeds eerder genoemd kan dit plan overigens op vele fronten worden ingezet richting derden ten behoeve van alles wat jou zakelijk als privé raakt.

Wil je een goed uitgedachte financiële planning die past bij jouw persoonlijke situatie?
Neem direct contact op
© 2020 LS personal finance