HomeWerkwijze

Werkwijze

Vrijblijvend intakegesprek

Wanneer er behoefte is aan financiële planning starten we met een intake van maximaal 1 uur. Dit eerste uur is vrijblijvend en wordt niet in rekening gebracht. In dit gesprek staat kennismaking, vertrouwen en het in kaart brengen van persoonlijke en zakelijke wensen en doelstellingen centraal. Zie dit als een financiële APK. In de meeste gevallen halen wij al direct uit dit gesprek een aantal zaken voor je waar wij financieel en/of fiscaal voordeel voor je kunnen behalen.

Aan de hand van dit gesprek bepalen we je adviesbehoefte. Hieruit volgt een indicatie van de kosten in de vorm van een offerte/opdrachtbevestiging. Het is voor ons heel belangrijk dat we open en transparant met elkaar aan de slag gaan. Het zal nooit een 'loterij zonder nieten' gaan worden. Om die reden vinden wij het dan ook belangrijk dat je (eventuele) partner er bij aanwezig is. Ten slotte gaat het jullie beiden aan. Indien akkoord zullen deze afspraken in een opdrachtbevestiging aan je worden bevestigd. Daarnaast zullen wij aangeven welke gegevens wij van je nodig hebben. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en de gevraagde stukken gaan wij graag voor je aan de slag. Normaliter kun je dan binnen 2 weken een uitnodiging voor een tussentijdse bespreking verwachten.

Bespreking 

Wanneer wij de eerste opzet van je financiële plan klaar hebben word je uitgenodigd voor een (eerste) bespreking. Dit kan overigens zowel bij jou thuis zijn als bij jou of mij op kantoor plaatsvinden. Wat je zelf het prettigste vindt.

Samen gaan we interactief aan de slag en laten wij je onze bevindingen zien. Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen kunnen wij dan ook meteen verwerken. Tevens geeft dit inzicht en kennis over je financiële situatie.

Wanneer je aangeeft dat de uitkomst van het plan is waar jij je prettig bij voelt dan pas gaan wij je financiële plan definitief opstellen en bevestigen in een rapport. Dit financiële plan ontvang digitaal per mail.

Financieel plan

Het is heel belangrijk om zowel de zakelijke- als de privé adviesbehoeftes samen te brengen in één plan. Alleen dan is het mogelijk om een toekomstgericht plan van aanpak te schrijven waar beide (zaken)partners zich in kunnen vinden en waarbij alles fiscaal en juridisch goed in kaart is gebracht en risico’s worden afgedekt.

Om dit te realiseren werken wij graag nauw samen met je accountant/belastingadviseur, je bank c.q. vermogensbeheerder en alle andere betrokken partijen als notaris, familierecht advocaat,  mediator, intermediair, financiële geldverstrekkers etc. Wij werken volgens de richtlijnen van de AVG (privacywetgeving). Alle informatie wordt opgeslagen in de cloud bij systeembeheerder Scala Solutions.

Hieruit volgt voor u dus een concreet actieplan waarbij meteen duidelijk is wat er nog moet gebeuren, wie hiervoor verantwoordelijk is en per wanneer het geregeld moet zijn. Samen zullen wij met jou de regie bewaken en zo nodig een ‘kalender’ opstellen van alle benodigde acties voor nu en in de toekomst.

Privacy

Bescherming van je persoonlijke dossier vindt natuurlijk plaats. Deze wordt volgens de richtlijnen van de AVG opgeslagen en beschermd bij een systeembeheerder in de cloud. Alles blijft tussen ons en zal niet gebruikt worden richting derden zonder jouw schriftelijk toestemming. Zoals reeds eerder genoemd kan dit plan overigens op vele fronten worden ingezet richting derden ten behoeve van alles wat je zakelijk als privé raakt.

Wil je ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2024 LS personal finance