HomePensioenadviesIk heb een lijfrente- of kapitaalverzekering di...

Lijfrenteverzekeringen

Als je een lijfrentepolis hebt waarop je nog premies betaald of je hebt een lijfrentepolis waarvan de einddatum nadert dan is het belangrijk om in beide gevallen de polis eens kritisch te bekijken. Niet alleen  op productniveau, maar nog belangrijker: wat doet zo'n polis of wat moet die polis gaan opleveren voor je persoonlijke financiële situatie? Kun je fiscaal nog wel de premies aftrekken in je ib aangifte? Dus een kosten-baten plaatje. Moet je de polis handhaven, 'doorrollen' tot pensioengerechtigde leeftijd of afkopen. Wat zijn de mogelijkheden? Wil je blijven sparen of liever beleggen? Wat levert uiteindelijk het meeste redement op met een acceptabel risico.

De gehele belastingproblematiek rondom lijfrentes is behoorlijk complex met de verschillende regimes (oud en nieuw regime) en dit vraagt echt om financiële en fiscale kennis. Graag laat ik je zien wat voor soort polis je hebt, wat de voorwaarden zijn qua baten en kosten en wat dit betekent voor jouw financiële situatie. 

Lijfrenteverzekering in de opbouwfase

Een lijfrenteverzekering in de opbouwfase kent twee varianten:

  • je legt een premie in en krijgt te zijner tijd een vaststaande uitkering
  • je legt een bedrag in en daarmee bouw je kapitaal op (wordt overigens meestal belegd) en met dat kapitaal ga je te zijner tijd kijken wat voor bedrag je indicatief gaat ontvangen. Vooraf is daar nog niets over bekend. Vaak krijg je een indicatie te zien, maar deze is afhankelijk van de beleggingsresutaten en de bijbehorende kosten.

Lijfrenteverzekering in de uitkeringsfase

Wanneer jouw lijfrentepolis de einddatum nadert is het goed om te bekijken welke mogelijkheden je hebt. Het wil namelijk niet altijd zeggen dat je meteen over het kapitaal kunt beschikken zonder boete (afhankelijk van het regime) of dat je de uitkeringen meteen nodig hebt. Wellicht dat het goed is om de uitkeringen door te zetten naar een latere leeftijd. Dit kan tot maximaal 5 jaar na de AOW gerechtigde leeftijd. Wederom is doorzetten naar een latere leeftijd afhankelijk van het rendement wat geboden wordt door de financiële instelling en of het een vaste rente betreft of dat er belegd wordt. Dit vraagt dus best een kritische houding richting de financiële instelling, want het gaat ten slotte toch vaak over wat grotere bedragen.

Als het vermogen dan uiteindelijk vrij komt is de vraag hoe en waar je de beste uitkering gaat ontvangen. Het is de moeite waard om verschillende partijen te vergelijken. Je bent zeker niet verplicht om altijd bij dezelfde bank/verzekeraar te blijven. Daarnaast moeten we kijken wat voor impact de uitkeringen hebben op jouw financiële situatie, welke looptijden mogelijk zijn en welke belastingregels gelden. Dit laatste is wederom afhankelijk van het regime van de polis.

Graag help en begeleid ik je met deze vraagstukken om tot de juiste oplossing en het beste resultaat  voor jou te komen.

Kapitaalverzekeringen

Een kapitaalverzekering is een polis waar je de afgelopen jaren periodiek op hebt ingelegd om te komen tot een bepaald kapitaal. De hoogte van dit kapitaal kan al vast staan (gegarandeerd) of is afhankelijk van beleggingsresultaten. Ook dit zijn verzekeringen waar verschillende belastingregels voor gelden afhankelijk van wanneer de polis is afgesloten en of je er een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW polis) van hebt gemaakt of niet. Zeker ook weer de moeite waard om eens kritisch naar te kijken en om een kosten-baten plaatje te maken.

Kapitaalverzekering box I

Dit zijn die verzekeringen die destijds als KEW-polis zijn aangemerkt. Dit gebeurde destijds niet automatisch maar moest je zelf aangeven richting de verzekeraar en daarop volgend moest dit op de polis gezet worden. Het kapitaal wat vrij komt uit deze polis is volledig belastingvrij maar moet gebruikt worden om de hypotheek in box I af te lossen. Onder voorwaarden kan gekeken worden of het financieel aantrekkelijk is deze polis voortijdig  te beëindigen of deze door te laten lopen tot einddatum.

Kapitaalverzekering box III

Voor kapitaalverzekeringen in box III geldt dat de economische waarde belast wordt in box III maar dat de uitkering te zijner tijd onbelast is. Onder voorwaarden en afhankelijk van de ingangsdatum is de waarde van de polis tot een bedrag van ca. € 123.000 per persoon onbelast.

Van alle belastingregels durf ik wel te zeggen dat de regels omtrent lijfrente- en kapitaalverzekeringen het meest gewijzigd zijn de afgelopen jaren en complex zijn. Ik kan je hierin een goede voorlichting geven  alvorens een beslissing te nemen.

Andere veelgestelde vragen

Wil je ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2024 LS personal finance