HomeVermogensadviesHoe ziet mijn dividendbeleid er uit voor de aan...

Aanvulling op inkomen

In mijn praktijk heb ik door de jaren heen veel ondernemers gezien die hun privé uitgaven financieren middels het opnemen van geld uit de bv. Vaak voldoet het salaris uit de zaak niet om alle uitgaven in privé te dekken en dan wordt e.e.a. aangevuld met opnames vanuit bv. Dit kan op drie manieren. Te weten:

  • rekening courant directie
  • structurele dividenduitkering
  • lening

Rekening courant directie

Deze vorm van financieren hoeft geen probleem te zijn. Als de accountant/boekhouder het bedrag binnen 6 maanden weer inlost door een dividenduitkering dan hoeft er geen rente berekend te worden. Als het na die 6 maanden niet is ingelost dan regelt de accountant/boekhouder het vaak met een jaarlijkse dividenduitkering. Hiermee bereikt het niet eens de jaarrekening en staat het weer op € 0 aan het einde van het jaar. Indien dit zo voorkomt is er niets aan de hand.

Een probleem kan het wel worden als structureel tekorten worden opgevangen door op te nemen in rekening-courant. Feitelijk leef je financieel dan op te grote voet. Daarnaast moet er officieel rente worden betaald. Dit gebeurd op papier en gaat niet daadwerkelijk door jouw portemonnee en voordat je het weet loopt zo'n schuld behoorlijk op, aangezien de te betalen rente jaarlijks wordt bijgeschreven op de hoofdsom. 

Op termijn zal deze schuld moeten worden ingelost. Dit kan door privé vermogen over te maken naar de bv of door het doen van een éénmalige (of meerdere) kleine dividenduitkeringen. Dit zijn wederom geen transacties die door jouw portemonnee gaan, maar boekhoudkundig verwerkt worden. Helaas moet er wel even afgerekend worden en deze bedragen gaan ten laste van de liquiditeiten van de bv. Dus feitelijk krijg je alleen te maken met een belastingbetaling.

Mijn advies is kort: indien mogelijk opruimen en jaarlijks op € 0 zetten. 

Structurele dividend uitkering

Wanneer de bv het financieel kan dragen is hier niets mis mee. Aan de hand van een financieel plan kunnen we het gehele dividend beleid voor de aankomende jaren inzichtelijk maken. Ook prettig voor de accountant aangezien hij dit ook weer mee kan nemen in zijn adviezen en te nemen acties voor aankomend jaar.

Voor de vermogensbeheerder is het heel prettig om te weten aangezien dit zijn beleggingsbeleid voor de portefeuille bepaald. Moeten er jaarlijks aandelen verkocht worden of gaat er geld vrijgemaakt worden door de 'kaassschaaf' methode? Dit bepaalt dus mede hoe de (tooekomstige) assetmix er uit zal komen te zien.

Als laatste is het heel belangrijk om te weten of er genoeg cash is in de bv om te kunnen blijven voldoen aan het uitkeren van dividend. Niet alleen bij leven, maar ook bij een onverhoopt overlijden van jou als ondernemer. Wanneer dit gebeurd moet er nog wel genoeg cash zijn voor jouw nabestaande(n) om financieel van te kunnen leven, maar ook om eventuele belastingclaims te kunnen betalen.

Mijn advies is: om dit plan te bespreken met alle betrokken partijen en er zo voor zorg te dragen dat de liquiditeiten in de bv op de juiste manier worden ingezet.

Lening

Soms zijn privé opnames nog gekwalificeerd als rekening courant maar kunnen deze worden omgezet naar een langlopende lening. Het voordeel is dat de rente lager kan en dat het karakter van de lening langlopend wordt en er niet op korte termijn hoeft te worden ingelost.

Mijn advies: laten we dit met je accountant bespreken en kijken hoe we hier fiscaal kunnen optimaliseren.

 

Andere veelgestelde vragen

Wil je ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2024 LS personal finance