HomeFinanciële planningWanneer zou of kan ik (willen) stoppen met mijn...

Mijn bedrijf is mijn pensioen

Voor veel ondernemers is dit het geval. Dit geldt zeker voor de jonge ondernemers onder ons die nu aan het opbouwen zijn.

Binnen de bv is er geen mogelijkheid meer om binnen een bepaalde pensioenregeling (behalve jaarlijkse indexatie) nog pensioen op te bouwen. De opbouw is bevroren, omgezet of afgekocht. Ook voor de ib ondernemer is het behoorlijk beperkt of kleven er teveel regels aan waardoor de regeling ervaren kan worden als inflexibel.

De afgelopen jaren hebben we de hele pensioenproblematiek gehad binnen de bv's. 

Doteren aan pensioen in eigen bv is niet meer mogelijk. Sommigen hebben dit 'gewoon' bevroren en hanteren de pensioenregeling zoals destijds afgesproken. Anderen hebben de fiscale waardering omgezet naar een Oude Dags Voorziening (ODV) en weer anderen hebben gebruik gemaakt van de afkoopregeling,

Mijn ervaring is dat het merendeel van mijn klanten destijds gekozen heeft voor de omzetting naar een Oude Dags Voorziening en een enkeling gekozen heeft voor afkoop. Alleen in uitzonderingsgevallen heeft men het oude 'pensioen in eigen beheer' nog aangehouden.

Kortom: de mogelijkheden voor een ondernemer zijn behoorlijk beperkt om 'pensioen' op te bouwen als een voorziening voor toekomstig inkomen (box I). Het toekomstige inkomen zal te zijner tijd moeten komen uit bedrijfswinsten of verkoopopbrengsten die omgezet worden in een uit te keren (klein) salaris of dividenduitkering. Hier is overigens niets mis mee, maar het is wel verstandig om periodiek te checken of u op de goede weg bent, zodat u toekomstige inkomensvoorziening (uw pensioen) niet in gevaar komt.

Dit houdt dus in dat uw onderneming nu echt uw pensioen is geworden voor u als ondernemer, tenzij u in de privé sfeer iets regelt in de vorm van een lijfrente- of kapitaalverzekering of vermogen in box III of box I (lees overwaarde eigen woning).

Waardering onderneming

Tijdens de actieve periode van de onderneming is het de bedoeling dat de bedrijfswinsten veilig worden gesteld. Door Corona zijn veel ondernemers gedwongen geweest om hun eigen vermogen binnen de onderneming 'op te eten' ipv te reserveren voor de toekomst. Dus niet alleen zult u er in het beste geval weer jaren over doen om deze reserves op te bouwen, maar de vraag is in sommige gevallen of dit uberhaupt gaat lukken. Dit houdt dus in dat u uw plannen zult moeten bijstellen.

Bij verkoop van de onderneming is het de bedoeling dat deze een reële prijs opbrengt die marktconform is. Mijn advies is om hier een specialist voor in de arm te nemen. Er zijn verschillende waarderingstechnieken en het is heel belangrijk dat de waardering op de juiste manier tot stand komt. Daarnaast is het begeleiden van de verkoop of overdracht van een bedrijf ook een vak apart. Ook hiervoor geldt dat mijn advies is om hier een specialist voor in de arm te nemen. Sommige accountantskantoren hebben hiervoor een speciale afdeling. De 'accountant/boekhouder is hier meestal niet de aangewezen persoon voor. De 'accountant/boekhouder' heeft een ander specialisme. Zaak is om de best mogelijke prijs te realiseren in de markt voor dat moment. 

Als ondernemer heeft u soms zelf al een prijs in gedachten. Mijn advies is altijd, voordat u gaat beginnen aan een verkooptraject, om eerst een financieel plan te laten opmaken. Het is heel belangrijk om te weten wat uw uitgangspunt wordt voor het verkoopbedrag om te bepalen wat u netto jaarlijks nodig heeft. Dit kan zowel in positive als negatieve zin behoorlijk afwijken van wat uzelf in gedachten heeft.

Bedrijfsoverdracht

Een financieel plan levert u onderstaande op:

  • het geeft inzicht in wat een verkoop financieel betekent voor uw privé situatie
  • het geeft u onderhandelingsruimte
  • het zet de bandbreedtes neer van de verkoopopbrengst
  • u kunt eventueel uw voorwaarden aanpassen ten opzichte van de overname partij
  • u kunt eventueel eerder stoppen met werken of u moet nog wat langer doorgaan
  • u hoeft u eventueel niet te verbinden met een loondienstverband aan de overname partij, omdat de verkoopopbrengst alleen al voldoende is voor uw financiële wensen

Andere veelgestelde vragen

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance