HomeFinanciële planning

Financiële planning

Financiële planning is de meest uitgebreide dienst die ik aanbied. Hierbij maak ik voor jullie een volledig en integraal financieel rapport op basis van jullie privé situatie (en je/jullie bedrijf). Dit geeft rust, inzicht en een realitisch toekomstperspectief gecombineerd met een actieplan om dit uit te voeren. Daarnaast zorg ik er voor dat alles ook uitgevoerd wordt met de betrokken partijen (notaris, intermediair et cetera). Hiermee ontzorg ik jullie gedurende het gehele traject.

Voor ondernemers geldt hierbij privé, holding en onderliggende werkmaatschappij(en) en dit alles terug vertaald naar: "Wat betekent dit nu voor jullie maandelijkse netto te besteden bedrag NA kosten als hypotheek, financieringslasten, maandelijkse uitgaven (schenkingen, studiekosten, verzekeringen), éénmalige uitgaven, te betalen belasting et cetera. Dus alleen voor alle leuke dingen en vrolijk zijn. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om de eenmanszaak, maatschap of VOF financieel en fiscaal in beeld te brengen.

Voor particulieren betreft de weergave alleen de privé situatie.

In beide gevallen ga ik uit van jullie wensen en financiële doelstellingen voor nu en in de toekomst.

Planningstool

Ik maak al jaren naar volle tevredenheid gebruik van de planningstool Private Wealth Navigator. Deze tool biedt met name de ondernemer veel mogelijkheden met betrekking tot het in kaart brengen van zijn/haar ondernemingsvermogen. De grafieken zijn praktisch en goed leesbaar voor de klant. Fiscaiteit is altijd actueel. Interactieve planning is mogelijk door de snelheid van het programma en het feit dat meteen alles wordt doorgerekend en weergegeven in grafieken en bijlagen.

Mijn klanten vinden het heel duidelijk, praktisch en begrijpelijk en zijn er blij mee.

 

Financiƫle planning

Langleven scenario

Jullie volledige financiële positie wordt in kaart gebracht en terug vertaald naar wat je netto te besteden wilt hebben NA belasting, hypotheeklasten en vaste jaarlijkse kosten. Dus: wat hou je iedere maand netto over in je portemonnee voor leuke dingen en vrolijk zijn?

Voorbeeld: Hier zie je een voorbeeld van een ondernemer die levenslang graag € 5.000 netto te besteden wil hebben per maand. De stijgende lijn ontstaat, omdat je ieder jaar meer geld nodig hebt om van te leven i.v.m. de inflatie. Je ziet in dit voorbeeld dat er vanaf zijn 79ste levensjaar niet meer genoeg inkomen is en hij terugvalt op alleen AOW. Hier moet dus echt gekeken worden welke vermogenscomponenten er zijn om dit probleem op te lossen of hoe we kosten kunnen besparen om het 'probleem' langer uit te stellen.

Het doel met iedere planning is om op basis van de uitgangspunten en wensen en doelstellingen er voor te zorgen dat deze grafiek 'groen' is.

Scenario bij overlijden

Daarnaast breng ik in kaart wat er gebeurd indien één van jullie onverhoopt komt te overlijden en wat dit financieel betekent voor je partner en/of kinderen. Hieruit blijkt dan meteen of er eventueel nog een bedrag (aanvullend) verzekerd moet worden en voor hoeveel om er voor te zorgen dat de achterblijvende partner en/of kinderen de levensstijl kan/kunnen behouden die jullie voor ogen hebben.

Vermogenspositie

Daarnaast breng ik de vermogenspositie van jullie in kaart aan de hand van een samenlevingsovereenkomst of de huwelijkse voorwaarden. Dit is namelijk belangrijk om te bepalen hoeveel erf- en /of schenkbelasting er betaald moet worden. Dus hoeveel geld moet je daarvoor later reserveren om met de belastingdienst af te kunnen rekenen. Dit geldt overigens ook voor een eventuele latente aanmerkelijk belangclaim bij het staken of verkopen van het bedrijf.

Tevens geeft het inzage in het eventuele overschot en kunnen we met elkaar bekijken op welke wijze er maximaal rendement kan worden behaald met het vermogen wat niet direct nodig is als aanvulling op inkomen.

Voorbeeld: Hier zie je een ondernemer waar meer dan voldoende vermogen is, maar een beperkte cashflow. De lichtblauwe balkjes geven het privé vermogen in spaar- of belegd vermogen weer, de donderblauwe balkjes geven het liquide vermogen in de bv weer. Datgene wat wit is tot de rode en groene lijn is het vermogen wat ' vast'  zit in onroerend goed (woonhuis, beleggingspand en bedrijfspand) en de deelneming in het bedrijf. De rode lijn geeft het totale vermogen weer van privé en bv voor inflatie en de groene lijn geeft het totale vermogen weer van privé en bv na inflatie. Hier is het heel belangrijk om op tijd actie te ondernemen, omdat er anders niet genoeg 'inkomen' is om van te leven. Vermogen genoeg, maar van stenen kun je niet eten. 

Huwelijkse voorwaarden en testamenten

Als laatste bekijk ik de huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst en eventuele testamenten en/of levenstestamenten en geef daar advies op. Wellicht dat e.e.a. fiscaal geoptimaliseerd kan worden om eventueel belasting te besparen of dat e.e.a beter (gaat) aansluit(en) bij jullie wensen.

De aktes kan ik niet zelf opmaken of aanpassen. Hiervoor zoek ik contact met notarissen uit mijn netwerk of met je eigen notaris.

Financieel inzicht nodig?

Wil je een goed uitgedachte financiële planning die past bij jouw persoonlijke situatie?
Neem direct contact op
© 2020 LS personal finance