HomeFinanciële planning

Financiële planning

Financiële planning is de meest uitgebreide dienst die wij aanbieden. Hierbij maken wij voor u een volledig en integraal financieel rapport op basis van uw privé situatie en uw onderneming(en). Dit geeft rust, inzicht en een realitisch toekomstperspectief gecombineerd met een actieplan om dit uit te voeren. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alles ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt met de betrokken partijen (accountant/boekhouder, notaris, intermediair et cetera). We zijn de spreekwoordelijke 'stok achter de deur'. Hiermee ontzorgen wij u gedurende het gehele traject.

Voor ondernemers geldt hierbij privé, holding en onderliggende werkmaatschappij(en) en dit alles terug vertaald naar: "Wat betekent dit nu voor uw maandelijkse netto te besteden inkomen NA kosten als hypotheek, financieringslasten van vastgoed of anderszins, maandelijkse uitgaven (schenkingen, studiekosten, verzekeringen), éénmalige specifieke uitgaven, te betalen belasting (box I, II en III) et cetera. Dus alleen voor "alle leuke dingen en vrolijk zijn". Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om de eenmanszaak, maatschap of VOF financieel en fiscaal in beeld te brengen.

Voor oud-ondernemers betreft de weergave alleen de privé situatie (incl. eventuele holding).

In beide gevallen gaan wij uit van uw wensen en financiële doelstellingen voor nu en in de toekomst.

Planningstool

Wij maken al jaren naar volle tevredenheid gebruik van de planningstool Private Wealth Navigator. Deze tool biedt u als ondernemer veel mogelijkheden met betrekking tot het in kaart brengen van zijn/haar totale inkomens- en vermogenssituatie (inclusief ondernemingsvermogen en latente belastingclaims). De grafieken zijn praktisch en goed leesbaar voor u als klant. Uw fiscale situatie is daarmee altijd actueel. Jaarlijks vindt er een update plaats op basis van de nieuwe fiscale cijfers van dat betreffende jaar. Interactieve planning is mogelijk door de snelheid van het programma en het feit dat meteen alles wordt doorgerekend en weergegeven in grafieken en bijlagen. Hiermee kunnen we dus snel verschillende scenario's voor u uitwerken.

Onze klanten vinden het duidelijk, praktisch en begrijpelijk en zijn blij met de verkregen inzichten.

 

Langleven scenario

Uw volledige financiële positie wordt in kaart gebracht en terug vertaald naar wat u netto te besteden wilt hebben NA belasting, hypotheeklasten en vaste jaarlijkse kosten. Dus: wat houdt u iedere maand netto over in uw portemonnee voor "leuke dingen en vrolijk zijn"?

Voorbeeld: Hier ziet u een voorbeeld van een ondernemer die levenslang graag € 5.000 netto te besteden wil hebben per maand. U ziet een stijgende lijn ontstaan, omdat u ieder jaar meer geld nodig heeft om van te leven i.v.m. de inflatie. U ziet in dit voorbeeld dat er vanaf zijn 79ste levensjaar niet meer genoeg inkomen is en hij terugvalt op alleen AOW. Hier moet dus echt gekeken worden welke vermogenscomponenten er zijn om dit probleem op te lossen of hoe we kosten kunnen besparen om het 'probleem' langer uit te stellen.

Het doel met iedere planning is om op basis van de uitgangspunten en wensen en doelstellingen er voor te zorgen dat deze grafiek 'groen' is.

Scenario bij overlijden

Daarnaast brengen wij in kaart wat er gebeurd indien één van u onverhoopt komt te overlijden en wat dit financieel betekent voor uw partner en/of kinderen. Hieruit blijkt dan meteen of er eventueel nog een bedrag (aanvullend) verzekerd moet worden en voor hoeveel om er voor te zorgen dat uw achterblijvende partner en/of kinderen de levensstijl kan/kunnen behouden die u beiden voor ogen heeft. Onze ervaring is dat 9 van de 10 ondernemers een tekort heeft qua nabestaandenpensioen c.q. - inkomen en om eventuele belastingsclaims af te rekenen. Met name belangrijk indien vermogen 'vast' zit in vastgoed of onderneming(en). Wij begeleiden hen dan ook in de aanvraag voor een passende verzekering via Independer die gebaseerd is op ons advies. Voordeel is de lage afsluitkosten bij Independer en een grote slagingskans voor het afsluiten van een vaak hoog verzekerd bedrag. Onze ervaring is dat bedragen van 1 mio plus geen uitzondering zijn.

Vermogenspositie

Daarnaast brengen wij de vermogenspositie van u beiden in kaart aan de hand van een samenlevingsovereenkomst of de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Dit is namelijk belangrijk om te bepalen hoeveel erf- en /of schenkbelasting er betaald moet worden. Deze zelfde excersitie moet ook worden doorlopen bij een echtscheiding. Dus hoeveel geld moet u daarvoor later reserveren om met de belastingdienst of met elkaar af te kunnen rekenen. Dit geldt overigens ook voor een eventuele latente aanmerkelijk belangclaim bij het staken of verkopen van uw bedrijf.

Tevens geeft het inzage in het eventuele overschot van uw inkomen en vermogen en kunnen we met elkaar bekijken op welke wijze er maximaal rendement kan worden behaald met het vermogen wat niet direct nodig is als aanvulling op u huidig en toekomstig inkomen. Of hoe een deel van uw vermogen al fiscaal vriendelijke kan worden overgedragen aan de volgende generatie.

Voorbeeld: Hier ziet u een ondernemer waar meer dan voldoende vermogen is, maar een beperkte cashflow. De lichtblauwe balkjes geven het privé vermogen in spaar- of belegd vermogen weer, de donderblauwe balkjes geven het liquide vermogen in de bv weer. Datgene wat wit is tot de rode en groene lijn is het vermogen wat ' vast'  zit in onroerend goed (woonhuis, verhuurd vastgoed en bedrijfspand) en de deelneming in het bedrijf. De rode lijn geeft het totale vermogen weer van privé en onderneming voor inflatie en de groene lijn geeft het totale vermogen weer van privé en onderneming na inflatie. Hier is het heel belangrijk om op tijd actie te ondernemen, omdat er anders niet genoeg 'inkomen' is om van te leven. Vermogen genoeg, maar van 'stenen' kunt u helaas niet eten. 

Huwelijkse voorwaarden en testamenten

Als laatste bekijken wij de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst en eventuele testamenten en/of levenstestamenten en geven daar advies op. Wellicht dat e.e.a. fiscaal geoptimaliseerd kan worden om eventueel belasting te besparen of dat e.e.a beter (gaat) aansluit(en) bij uw beider wensen. Ons advies is dat 9 van de 10 ondernemers naar de notaris moeten voor het actualiseren van bovenstaande stukken, omdat deze te oud zijn of niet meer aansluiten bij de wensen of bij de financiële situatie. In deze trajecten maken wij graag gebruik van onze contacten bij de verschillende notariskantoren om er ook hier zeker van te zijn dat zaken goed, vakkundig en volledig conform uw wensen worden uitgevoerd.

BIj samenwoners en ondernemers met huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden is er tevens aandacht voor  de vermogensopstelling, verdeling van inkomen en vermogen en vergoedingsrechten. Dit moet eigenlijk jaarlijks plaatsvinden bij het opstellen van de ib aangifte.

De aktes kunnen wij helaas niet zelf opmaken of aanpassen. Hiervoor zoeken wij contact met notarissen uit ons netwerk of met uw eigen notaris. Soms zijn wij bij de gesprekken aanwezig, maar vaker hebben wij vooraf een bespreking met de notaris over uw financiële situatie, zodat de notaris kan komen tot het beste advies.

Financieel inzicht nodig?

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance