HomeFinanciële begeleiding

Financiële begeleiding

Onderstaand treft u wat voorbeelden aan waar wij u mee van dienst kunnen zijn. Vaak kunnen wij deze zaken zelfstandig uitvoeren in combinatie met specialisten uit ons netwerk. Het kan zijn dat het de actiepunten zijn die voortkomen uit het door ons eerder opgemaakte financiële plan, maar het kan ook zijn dat u een vraag wilt voorleggen en wij u begeleiden naar de juiste personen en/of partijen in de markt. Wij zouden willen zeggen: "Leg het aan ons voor. In de meeste gevallen kunnen wij u helpen met een antwoord". 

Wanneer u onze hulp  c.q. begeleiding nodig heeft op het gebied van:

  • het verkrijgen van een particuliere of zakelijke financiering bij een financiële instelling
  • vermogen onderbrengen bij een financiële instelling of een vermogensbeheerder
  • akten laten aanpassen of opmaken bij een notaris
  • het oversluiten, wijzigen en/of continueren van een polis c.q. verzekering via een intermediair naar OAKK vermogensbeheer
  • het financieel in kaart brengen van financiële en fiscale consequenties met of bij een mediator en/of familierechtadvocaat
  • wanneer u in het proces zit van verkoop of staken van uw onderneming
  • wanneer u hulp nodig heeft met het laten opmaken van een bedrijfswaardering
  • et cetera

dan kunt u ons inschakelen tegen ons vaste uurtarief van € 180 exclusief btw voor de door ons verrichtte werkzaamheden.

Let op: indien ons advies gebruikt kan worden voor het verkrijgen van een eigen woning financiering (box I) dan is er sprake van 0% btw, aangezien deze advieswerkzaamheden vrijgesteld zijn van btw. Indien dit niet het geval is dan zijn onze advieswerkzaamheden btw-plichtig.

 

Financieringsvraagstukken privé en zakelijk

Veel van de door ons gemaakte financiële plannen kunnen of worden gebruikt voor financieringsaanvragen. Dit kunnen zowel zakelijke - als privé financieringen zijn. Dit geldt voor (oud)ondernemers zowel voor een privé financiering als voor een zakelijke financiering in holding en/of werkmaatschappij. Het betreft hier de complexe casussen waarbij een klant niet direct wordt geaccepteerd bij een financiële instelling, aangezien er sprake is van maatwerk c.q. complexe situatie. U moet dan denken aan het oversluiten van een financiering waarbij er te weinig levenslang pensioeninkomen is, wanneer er net sprake is geweest van een herstructurering of van tegenvallende jaarcijfers door Covid-19. In dit soort gevallen is er sprake van een wat wij noemen 'explain' situatie.

Voor ondernemers in privé geldt dat banken of andere financiële instellingen vaak met de drie laatste jaarrekeningen werken en aan de hand daarvan een inkomen vaststellen. Zij werken niet met wat wij noemen een ‘forward' planning en hebben dus geen inzicht in een integraal beeld van uw privé positie en wat de financiële consequenties zijn van deze nieuwe financiering. Onze ervaring is dat een financieel plan heel goed kan werken als onderdeel voor de financiële situatie waarbij we de 2 scenario’s van voor en na de financiering laten zien en zo inzicht verschaffen in uw financiële toekomst. Het is heel belangrijk om op voorhand te weten waar u "ja" tegen gaat zeggen. Niet alleen voor de bank maar meer nog voor uzelf.

Voor wat betreft een wat lastiger particuliere financiering geldt dat dit als ondersteuning kan dienen. In sommige gevallen hebben wij e.e.a. ook mondeling toegelicht bij de financiële instelling c.q. intermediair. Voor de duidelijkheid: dit plan zorgt er niet voor dat er verder geen advieskosten betaald hoeven te worden bij de hypotheekverstrekker. Het kan dienen als extra input bij het voor elkaar krijgen van de financiering.

Notaris

Onze financiële plannen worden ook gebruikt in de besprekingen bij de notaris bij het opstellen van (levens)testamenten. Voor een notaris is het heel prettig om te weten wat het financiële uitgangspunt nu is en hoe de ontwikkeling van uw vermogen er bij benadering uit gaat zien. Op deze wijze sluit zijn advies beter aan bij uw wensen en doelstellingen. Het is dan ook prettig als wij dit plan samen met de notaris bespreken. De notaris gaat aan de hand van het plan en zijn intakegesprek concepten voor u opstellen. Indien gewenst controleren wij deze dan ook om te bekijken of uw wensen ook goed zijn overgekomen en als zodanig ook in het nieuw op te stellen testament, levenstestament of huwelijkse- of partnerschaps voorwaarden komt te staan. Op deze manier hoeft u alleen nog langs voor een tekenafspraak en is alles verder goed geregeld voor de aankomende jaren. Ons advies is (zeker bij de grotere vermogens) om iedere 5 jaar uw testamenten te laten checken op actualiteit en/of dat er eventueel nog wijzigen doorgevoerd moeten worden. 

Beleggingsinstelling

Uw financiële plan kan ook bij uitstek gebruikt worden voor het maken van een beleggingsvoorstel of voor de jaarlijkse bespreking met de bank of vermogensbeheerder. Het geeft een heel duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw vermogen, het maximale risico wat u kunt nemen en de eventuele opnames die verricht moeten worden als aanvulling op u inkomen vanuit privé of bv. Met elkaar komen we dan ook tot de beste oplossing voor je inkomens- en vermogenspositie en het bevordert de samenwerking met de bank of vermogensbeheerder.

Vermogensbeheer

LS personal finance werkt zelf rechtstreeks samen met OAKK Vermogensbeheer als vermogensbeheerder en kan hierin ook zelf de portefeuille voor u inrichten. Tevens kunnen wij lijfrente- en kapitaalverzekeringen oversluiten, kunnen we het kapitaal afstorten van uw onderneming in het kader van de Fiscale Oudedags Reserve (FOR), de Oude Dags Voorziening (ODV) of het Pensioen in Eigen Beheer (PEB). 

Let op: het beleggingsbeleid vindt professioneel plaats via het beleggingshuis Dimensional. LS personal finance is alleen beheerder van de rekening, stelt het risicoprofiel vast en het maximaal te beleggen vermogen en voert de jaarlijkse gesprekken met u over de voortgang van uw beleggingsportefeuille als onderdeel van uw financiële plan. 

Intermediair

Als laatste worden onze plannen ook gebruikt door het intermediair bij het bepalen van de hoogtes en vorm van bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, om een bepaald bedrag vast te stellen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of voor het afsluiten van een woonhuis- of verhuurhypotheek. Samen met het intermediair of soms via Independer kunnen we heel gericht op zoek gaan naar de beste en goedkoopste oplossing voor u die past binnen uw financiële plan c.q. financiële toekomst.

Voor wat betreft intermediairs en financieringsspcialisten werken wij met lokale partijen uit ons netwerk.

Hulp nodig bij de uitvoering?

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance