HomeFinancieel adviesWat moet ik regelen voor het geval ik wilsombek...

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is eigenlijk een document dat wordt opgemaakt als een (notariële) volmacht waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Dit kan zijn bij een langdurig verblijf in het buitenland, een langdurige ziekenhuisbezoek (door Corona), dementie, alzheimer et cetera.

De vraag is dan wie er namens u kan optreden. Waarin we dan ook nog onderscheid maken tussen privé en zakelijk. Wie kent uw wensen?  Wie neemt namens u alle zaken waar  en wie is beslissingsbevoegd binnen uw bedrijf? Wie weet welke huisarts u hebt en wie kent uw wachtwoorden?

Feitelijk twee situaties

Bij het opstellen van een levenstestament spelen eigenlijk twee situaties:

Ten eerste het contact met uw vertrouwenspersoon over uw wensen. Dit is eigenlijk de meest belangrijke vraag om te beantwoorden. Dit kunnen ook verschillende personen zijn voor verschillende situaties. Tevens hoeft het ook niet één persoon te zijn, maar kunt u bijvoorbeeld ook uw partner en kind(eren) aanwijzen met verschillende bevoegdheden.

Ten tweede moet de vraag benatwoord worden wanneer u dit wilt laten ingaan. Direct na het ondertekenen bij de notaris? Of moet een dokter uw geestelijke en fysieke gezondheid vaststellen alvorens de bevoegdheden voor de gemachtigde(n) ingaan?  Zaken om goed over na te denken en met name ook nadenken hoe u e.e.a. praktisch wilt hebben ingevuld.

Ik help u graag om hier helderheid in te verschaffen.

Andere veelgestelde vragen

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance