HomeFinancieel adviesIk heb een lijfrente- of kapitaalverzekering di...

Lijfrenteverzekeringen

Als u een lijfrentepolis heeft waarop u nog premies betaald of u heeft een lijfrentepolis waarvan de einddatum nadert dan is het belangrijk om in beide gevallen de polis eens kritisch te bekijken. Niet alleen  op productniveau, maar nog belangrijker: wat doet zo'n polis of wat moet die polis gaan opleveren voor je persoonlijke financiële situatie? Kunt u fiscaal nog wel de premies aftrekken in uw ib aangifte? Dus een kosten-baten plaatje. Moet u de polis handhaven, 'doorrollen' tot pensioengerechtigde leeftijd of afkopen. Wat zijn de mogelijkheden? Wilt u blijven sparen of liever beleggen? Wat levert uiteindelijk het meeste redement op met een acceptabel risico.

De gehele belastingproblematiek rondom lijfrentes is behoorlijk complex met de verschillende regimes (oud en nieuw regime) en dit vraagt echt om financiële en fiscale kennis. Graag laat ik u zien wat voor soort polis u heeft, wat de voorwaarden zijn qua baten en kosten en wat dit betekent voor uw financiële situatie. 

Lijfrenteverzekering in de opbouwfase

Een lijfrenteverzekering in de opbouwfase kent twee varianten:

  • u legt een premie in en krijgt te zijner tijd een vaststaande uitkering
  • u legt een bedrag in en daarmee bouwt u kapitaal op (wordt overigens meestal belegd) en met dat kapitaal gaat u te zijner tijd kijken wat voor bedrag u indicatief gaat ontvangen. Vooraf is daar nog niets over bekend. Vaak krijgt u een indicatie te zien, maar deze is afhankelijk van de beleggingsresutaten en de bijbehorende kosten.

Lijfrenteverzekering in de uitkeringsfase

Wanneer uw lijfrentepolis de einddatum nadert is het goed om te bekijken welke mogelijkheden u heeft. Het wil namelijk niet altijd zeggen dat u meteen over het kapitaal kunt beschikken zonder boete (afhankelijk van het regime) of dat u de uitkeringen meteen nodig heeft. Wellicht dat het goed is om de uitkeringen door te zetten naar een latere leeftijd. Dit kan tot maximaal 5 jaar na de AOW gerechtigde leeftijd. Wederom is doorzetten naar een latere leeftijd afhankelijk van het rendement wat geboden wordt door de financiële instelling en of het een vaste rente betreft of dat er belegd wordt. Dit vraagt dus best een kritische houding richting de financiële instelling, want het gaat ten slotte toch vaak over wat grotere bedragen.

Als het vermogen dan uiteindelijk vrij komt is de vraag hoe en waar u de beste uitkering gaat ontvangen. Het is de moeite waard om verschillende partijen te vergelijken. U bent zeker niet verplicht om altijd bij dezelfde bank/verzekeraar te blijven. Daarnaast moeten we kijken wat voor impact de uitkeringen hebben op uw financiële situatie, welke looptijden mogelijk zijn en welke belastingregels gelden. Dit laatste is wederom afhankelijk van het regime van de polis.

Ik kan u hier mee helpen en bovendien begeleiden richting de juiste oplossing om zo te komen tot het beste resultaat.

Kapitaalverzekeringen

Een kapitaalverzekering is een polis waar u de afgelopen jaren periodiek op hebt ingelegd om te komen tot een bepaald kapitaal. De hoogte van dit kapitaal kan al vast staan (gegarandeerd) of is afhankelijk van beleggingsresultaten. Ook dit zijn verzekeringen waar verschillende belastingregels voor gelden afhankelijk van wanneer de polis is afgesloten en of u er een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW polis) van heeft gemaakt of niet. Zeker ook weer de moeite waard om eens kritisch naar te kijken en om een kosten-baten plaatje te maken.

Kapitaalverzekering box I

Dit zijn die verzekeringen die destijds als KEW-polis zijn aangemerkt. Dit gebeurde destijds niet automatisch maar moest u zelf aangeven richting de verzekeraar en daarop volgend moest dit op de polis gezet worden. Het kapitaal wat vrij komt uit deze polis is volledig belastingvrij maar moet gebruikt worden om de hypotheek in box I af te lossen. Onder voorwaarden kan gekeken worden of het financieel aantrekkelijk is deze polis voortijdig  te beëindigen of deze door te laten lopen tot einddatum.

Kapitaalverzekering box III

Voor kapitaalverzekeringen in box III geldt dat de economische waarde belast wordt in box III maar dat de uitkering te zijner tijd onbelast is. Onder voorwaarden en afhankelijk van de ingangsdatum is de waarde van de polis tot een bedrag van ca. € 123.000 per persoon onbelast.

Van alle belastingregels durf ik wel te zeggen dat de regels omtrent lijfrente- en kapitaalverzekeringen het meest gewijzigd zijn de afgelopen jaren en complex zijn. Laat u door mij dus goed voorlichten alvorens een beslissing te nemen.

 

Andere veelgestelde vragen

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance