HomeFinancieel adviesHoe borg ik de continuïteit binnen mijn bedrijf...

Continuïteit binnen het bedrijf bij langdurige ziekte 

Als u als ondernemer tegen deze zaken aanloopt is het zeker belangrijk om hier goed over na te denken hoe u hier invulling aan wenst te geven en om te bedenken of en hoe dit geregeld is.

Ziekte en de financiële kant

Het risico van een ziekte kan eventueel worden opgelost door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zoals gezegd betreft het een risico. Om dit te kunnen bepalen moet eerst gekeken worden naar de grootte van dit risico en alle eventuele alternatieven die er zijn. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, de omzet die gemaakt wordt binnen de onderneming en het eventueel hebben van een zakenpartner of managementteam kunnen we samen bepalen hoe groot het financiële risico is voor u en uw gezin op de korte - en lange termijn.

Wanneer er sprake is van een langdurige ziekte zal gekeken moeten worden of er wellicht een vervanger gevonden moet worden voor uw werkzaamheden. Dit houdt in dat uw onderneming extra kosten zult moeten maken. De vraag is of dit financieel de moeite waard is. Daarnaast moet gekeken worden wat het effect is op uw salaris vanuit het bedrijf en de eventuele uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan effect hebben op uw uitgavenpatroon. In het ergste geval zult u zich moeten terugtrekken vanuit uw bedrijf door een (deel)verkoop van de onderneming.

Deze scenario's kan ik voor u doorrekenen zodat u adequate maatregelen kunt treffen.

Ziekte en de juridische kant

Bij ziekte kan het zijn dat u nog wel zelf in staat bent om beslissingen te nemen en daarvoor de noodzakelijke acties te verrichten richting derden. Zeker wanneer het goed geregeld is met een andere bestuurder die ook zelfstandig bevoegd is en wellicht met volmachten bij de bank kan de dagelijkse bedrijfsvoering 'gewoon' doorgaan.

Anders is het als je wilsonbekwaam bent. In principe wordt alles waar jouw beslissings- of tekenbevoegdheid voor nodig is 'bevroren'. Om die reden is een levenstestament zo belangrijk. In dit document kunt u in ieder geval aangeven hoe u het geregeld zou willen hebben voor uw onderneming. Daarmee is het overigens nog niet volledig geregeld.

Daarnaast zult u jaarlijks in de algemene vergadering van aandeelhouders (de AVA) een persoon moeten aanwijzen die namens u handelt bij 'ontstentenis of belet'. Wel belangrijk om te controleren of dit ook is opgenomen in de statuten van uw holding. In de meeste statuten is dit het geval. Deze persoon kan dan stemrecht uitoefenen op de aandelen van de onderliggende werkmaatschappij en als zodanig bijvoorbeeld een bestuurder benoemen. Dit is in principe wel een 'oplossing' voor de korte termijn. 

Dit voorbeeld is met name geschikt voor kasgeld- , pensioen- of stamrechtbv's. Indien er sprake is van een actieve onderneming met wellicht meerdere aandeelhouders dan verdient het de voorkeur om een stichting administratiekantoor (STAK) op te richten om het geheel sluitend te krijgen. Hierin kunt u bestuurders aanwijzen die beslissingen mogen nemen over de gehele bedrijfsvoering mocht er onverhoopt iets met u gebeuren als ondernemer.

Graag bespreek ik met u de financiële kant van dit verhaal en begeleid ik u richting een accountant en/of notaris om dit juridisch goed te regelen.

 

 

Andere veelgestelde vragen

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance