HomeBlogsToekomstplan

Toekomstplan

28 april 2020
Toekomstplan

In dit beeld van een 'ondernemer in gedachten' zullen velen zich herkennen.

De afgelopen weken zijn we overspoeld met Coronanieuws, met medische feiten, financiële en persoonlijke beperkingen, maar bovenal met een hoop onzekerheid en (financiële) onrust. 

De wereld wordt, zeker op korte termijn, niet meer wat het was. Hoe dan wel? Wie het weet mag het zeggen.

De beste combinatie van je zakelijke - en persoonlijke afwegingen, in financieel opzicht, vind je bij mij als onafhankelijk financieel planner. Aan de hand van een financiële quick scan krijg je een realistisch beeld van je mogelijkheden, (eventuele) kostenbesparingen, een liquiditeitsprognose privé en zakelijk en aandachtspunten voor de korte termijn. 

Je zult nu even geen behoefte hebben aan een uitgebreid integraal financieel plan, maar wellicht wil je wel graag weten waar je financieel staat privé en zakelijk. Om die reden heb ik speciaal een financiële quickscan ontwikkeld waarin we op basis van de huidige cijfers en je toekomstige inkomsten privé en zakelijk snel kunnen bekijken waar voor jou de 'quick wins' zitten. Aan de hand van grafische weergaves kunnen we heel snel met elkaar verschillende scenario's berekenen die jou helpen de juiste beslissingen te nemen in deze moeilijke tijd.

Mijn ervaring is dat sommige accountants en administratiekantoren in mijn optiek te weinig tot geen aandacht hebben voor de advisering van de ondernemer in privé. Het blijft beperkt tot advisering binnen de onderneming. In deze periode is het volkomen begrijpelijk dat ze druk bezig zijn met het aanvragen van regelingen bij gemeenten en overheid. Dit houdt alleen in dat er weinig tot geen ruimte is voor het opstellen van de jaarstukken 2019 of pro-actief meedenken wat het inhoudt voor jou als ondernemer in privé.

Ik zoek daarom actief de samenwerking op met je accountant/fiscalist en/of administratiekantoor. Samen kunnen we jou helpen om hierin inzicht te krijgen. Mijn financiële plannen geven niet alleen jou meer inzicht voor de toekomst, maar zeker ook je accountant.

Vragen die nu kunnen spelen zijn:

 • Hoe ziet mijn netto besteedbaar inkomen er uit?
 • Waar kan ik nog kosten besparen privé en zakelijk?
 • Wat betekent deze crisis voor mijn pensioeninkomen later?
 • Wat voor effect hebben mijn zakelijke beslissingen op mijn privé inkomen en uitgaven?
 • Wat betekent dit voor mijn woonlasten en hypotheek?
 • Heb ik vermogen achter de hand om deze periode op te kunnen (blijven) vangen en zo ja, voor hoe lang?
 • Is mijn testament nog actueel?
 • Wat gebeurd er financieel als ik onverhoopt zou komen te overlijden?
 • Hoe moet ik het regelen met mijn bedrijf als ik lang in het ziekenhuis lig?
 • Hoe ziet je strategische visie er voor je bedrijf uit de komende jaren?
 • etc.

Ik kan je helpen met het beantwoorden van deze vragen en het nemen van de juiste beslissingen. Ik heb namelijk maar één belang en dat is jouw belang! Dus maak een afspraak en samen bekijken we waar jou behoeftes liggen privé en zakelijk. Aan een eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance