HomeBlogsPensioen in eigen beheer of een 'kat in de zak'...

Pensioen in eigen beheer of een 'kat in de zak'?

11 januari 2021
Pensioen in eigen beheer of een 'kat in de zak'?

Pensioen in eigen beheer of een ‘kat in de zak’?

Nu is de tijd om er mee aan de slag te gaan!

Als zelfstandig ondernemer en financieel planner kom ik regelmatig klanten tegen die ‘pensioen’ opbouwen of hebben opgebouwd in hun onderneming.

Voor mij als financieel planner is uw HELE persoonlijke en zakelijke financiële situatie uw ‘pensioen’ en niet alleen wat uw heeft opgebouwd in loondienst of wat er fiscaal op de balans staat. Uiteindelijk moeten alle ‘puzzelstukken’ op de juiste manier en in de juiste tijdslijnen uitgezet worden om er voor te zorgen dat u later financieel vrij bent. Dus gaat het over het NU en wat er in de TOEKOMST nog kan worden opgebouwd.

Voor sommige ondernemers was het een paar jaar geleden NOODZAKELIJK om hun pensioen in eigen beheer binnen de holding om te zetten naar een oudedagsverplichting i.v.m. liquiditeitstekorten. Alleen voor die ondernemers die hier destijds voor kozen vanwege de VOORDELEN die ze er toen in zagen voor wat betreft vrijer handelen met financiële reserves kan het in deze onzekere tijden van Corona wel eens tot grote problemen gaan leiden in de toekomst.

Op papier ‘lijkt’ het dat er wat geregeld is voor uw pensioen, maar aangezien voor veel ondernemers financiële reserves in de holding flink verdampt zijn het afgelopen jaar is dit wel een punt van GROTE ZORG.

Enerzijds staat er een FORSE FISCALE post op de balans waar aan de andere kant GEEN liquiditeiten tegenover staan, maar waar u als ondernemer op AOW gerechtigde leeftijd wel de verwachting heeft dat u pensioen heeft opgebouwd. Bovendien moet u hierover ook loonbelasting betalen te zijner tijd. Of u deze uitkering nu gaat krijgen of niet.

LET OP! Dit houdt ook meteen in dat er dan niets geregeld is voor uw partner en uw (eventuele) kinderen als u onverhoopt zou komen te overlijden.

KORTOM: neem contact met mij op voor het maken van een volledig en integraal financieel plan (inclusief uw onderneming) in combinatie met uw verwachtingen voor hoe u uw oude dag ziet te zijner tijd. Alleen dan kunt u nog weloverwogen schakelen en wordt u nog in staat gesteld keuzes te maken en zaken aan te passen.

Kan ik er voor zorgen dat er binnen uw bv per direct weer vermogen komt te staan of dat de onderneming (meer) winst gaat maken? Het antwoord is natuurlijk nee. Ik ben geen wonderdokter, maar ik kan wel samen met u en met uw accountant/boekhouder een realistisch beeld schetsen met focus op de toekomst, het onder controle krijgen en kritisch bekijken van uw uitgaven privÖ–é en zakelijk, het veilig stellen van uw vermogen wat er dan nog wel is en zorgen dat er (binnen de beperkingen van risico-acceptatie) maximaal rendement gemaakt wordt.

Deze zelfde exercitie zal er ook gemaakt moeten worden voor u als u ib ondernemer bent. Ook hier geldt dat u als ondernemer beperkt beperkt bent tot de Fiscale Oudedags Reserve (FOR). Er kan misschien nog wel gedoteerd worden, maar kunt u het financieel nog wel veroorloven onder deze omstandigheden om meer liquiditeiten weg te zetten? Heeft u te zijner tijd wel genoeg vermogen opgebouwd als dekking of heeft u nu ook een ‘kat in de zak’ wat we PENSIOEN noemen?

Voor ALLE ondernemers is mijn advies: zie pensioen niet alleen als een fiscale ‘pot’ op de balans, maar laat mij een INTEGRAAL plan voor u opstellen en laten wij met elkaar (en met de accountant/boekhouder) op zoek gaan naar een oplossing die voor u als ondernemer de beste is.

 

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2023 LS personal finance